تقویت و درمان کبد، هپاتیت و کبد چرب

Strengthen and treat liver, hepatitis and fatty liver

14,000 تومان

14,000 تومان
دسته: برچسب:
  • شماره شابک: 978-600-7390-66-5-7
  • نام نویسنده: مهدی نمازی
  • نام انتشارات: انتشارات سلسلة الذهب

چکیده

به ازای خرید هر 4 کتاب ، 1 عدد کتاب به صورت هدیه دریافت می کنید

نیمی از ایرانیان به کبد چرب مبتلایند، که در خانم ها و ساکنین در شهر این آمار بالاتر است.
تمام ایرانیان به هپاتیت نوع A و از هر 7 نفر یکی به هپاتیت نوع B و C مبتلا می شود.
با خواندن مطالب این کتاب از کبد خود محافظت کنید.

توضیحات

نیمی از ایرانیان به کبد چرب مبتلایند، که در خانم ها و ساکنین در شهر این آمار بالاتر است.
تمام ایرانیان به هپاتیت نوع A و از هر 7 نفر یکی به هپاتیت نوع B و C مبتلا می شود.
با خواندن مطالب این کتاب از کبد خود محافظت کنید.

 

«فهرست مطالب»

مقدمة مؤلف ……………………………………………………………………… 9

پیشگفتار …………………………………………………………………………. 11

بخش اول: کبد ………………………………………………… 13

 

 

 

فصل اول: کالبد شناسی کبد ……………………………………………….. 14

فصل دوم: فیزیولوژی کبد ………………………………………………….. 15

بخش دوم: راه کار های تقویت کبد …………………….. 23

فصل سوم: بیماری های کبد ……………………………………………….. 18

 

 

فصل اول: اصلاح سبک زندگی ………………………………………….. 24

فصل دوم: اصلاح تغذیه ……………………………………………………… 26

مبحث اول: اصلاح روش نوشیدن و نوشیدنی ها ………………………….. 26

مبحث دوم: اصلاح روش خوردن و خوردنی ها ………………………….. 29

مبحث سوم: توجّه به گیاهان داروئی ………………………………………….. 38

فصل سوم: اعمال یداوی …………………………………………………….. 44

مبحث اول: حجامت ………………………………………………………………. 44

مبحث دوم: فصد …………………………………………………………………… 47

مبحث سوم: زالو درمانی …………………………………………………………. 49

مبحث چهارم: ماساژ درمانی …………………………………………………….. 50

مبحث پنجم: جریان «چی» ………………………………………………………. 51

مبحث ششم:  بازتاب درمانی ………………………………………………….. 53

مبحث هفتم: سوجوک درمانی ………………………………………………… 58

فصل چهارم: ورزش ………………………………………………………….. 63

فصل پنجم: دیگر عوامل تاثیرگذار بر سلامتی کبد ………………….. 64

بخش سوم: هپاتیت …………………………………………. 65

 

 

فصل اول: تعریف هپاتیت …………………………………………………… 66

فصل دوم: انواع هپاتیت ویروسی ………………………………………….. 67

فصل سوم: اهمیت توجه به هپاتیت ……………………………………….. 68

فصل چهارم: عملکرد ویروس هپاتیت …………………………………… 69

فصل پنجم: وضعیت هپاتیت در جهان …………………………………… 70

فصل ششم: وضعیت هپاتیت در ایران ……………………………………. 72

فصل هفتم: علائم و نشانه های هپاتیت …………………………………… 77

فصل هشتم: هپاتیت A ……………………………………………………….. 78

مبحث اول: مشخصات ویروس …………………………………………………. 78

مبحث دوم: چگونگی تشخیص ………………………………………………… 79

مبحث سوم: روش انتقال …………………………………………………………. 81

مبحث چهارم: پیشگیری از ویروس هپاتیت A ……………………………… 84

فصل نهم: هپاتیت B ………………………………………………………….. 87

مبحث اول: مشخصات ویروس هپاتیت B …………………………………… 87

مبحث دوم: چگونگی تشخیص هپاتیت B …………………………………….89

مبحث سوم: روش انتقال هپاتیت B ……………………………………………. 94

مبحث چهارم: پیشگیری از ویروس هپاتیت B ……………………………… 96

مبحث پنجم: ارتباط هپاتیت B و ایدز ………………………………………… 98

فصل دهم: هپاتیت C …………………………………………………………. 99

مبحث اول: مشخصات ویروس هپاتیت C …………………………………… 99

مبحث دوم: چگونگی تشخیص هپاتیت C ………………………………… 100

مبحث سوم: روش انتقال هپاتیت C ………………………………………….. 102

مبحث چهارم: پیشگیری از ویروس هپاتیت C ……………………………. 103

فصل یازدهم: هپاتیت D …………………………………………………… 104

مبحث اول: مشخصات ویروس هپاتیت D …………………………………. 104

مبحث دوم: چگونگی تشخیص هپاتیت D ………………………………… 105

مبحث سوم: روش انتقال هپاتیت D …………………………………………. 105

مبحث چهارم: پیشگیری از ویروس هپاتیت D …………………………… 105

فصل دوازدهم: هپاتیت E …………………………………………………… 106

مبحث اول: مشخصات ویروس هپاتیت E …………………………………. 106

مبحث دوم: چگونگی تشخیص هپاتیت E …………………………………. 106

مبحث سوم: روش انتقال هپاتیت E ………………………………………….. 107

مبحث چهارم: پیشگیری از ویروس هپاتیت E ……………………………. 107

فصل سیزدهم: هپاتیت F …………………………………………………… 108

فصل چهاردهم: هپاتیت G ………………………………………………… 109

مبحث اول: مشخصات ویروس هپاتیت G …………………………………. 109

مبحث دوم: چگونگی تشخیص هپاتیت G ………………………………….110

مبحث سوم: روش انتقال هپاتیت G …………………………………………. 110

مبحث چهارم: پیشگیری از ویروس هپاتیت G …………………………… 110

جدول مقایسه انواع هپاتیت ……………………………………………………. 111

فصل پانزدهم: درمان هپاتیت به روش طب مدرن ……………………. 112

مبحث اول: درمان هپاتیت A ………………………………………………….. 112

مبحث دوم: درمان هپاتیت B ………………………………………………….. 114

مبحث سوم: درمان هپاتیت C …………………………………………………. 121

مبحث چهارم: درمان هپاتیت D ……………………………………………… 123

مبحث پنجم: درمان هپاتیت E ، F ، G …………………………………….. 123

فصل شانزدهم: درمان هپاتیت به روش طب مکمل ………………… 124

مبحث اول: درمان هپاتیت ها با طب سنتی ایرانی ………………………… 124

مبحث دوم: درمان هپاتیت ها با کمک تقویت کبد …………………….. 131

مبحث سوم: درمان هپاتیت با اعمال یداوی ……………………………….. 132

بخش چهام: کبد چرب …………………………………….. 133

 

 

 

فصل اول: تعریف کبد چرب …………………………………………….. 134

فصل دوم: درجه بندی کبد چرب ……………………………………… 135

فصل سوم: انواع کبد چرب ………………………………………………. 136

فصل چهارم: عوامل ایجاد کنندۀ کبد چرب …………………………. 138

قوای چهارگانۀ کبد و عوامل اصلی کبد چرب سرد از نظر طب سنتی ….. 141

فصل پنجم: علائم و نشانه های کبد چرب ……………………………. 143

فصل ششم: تشخیص کبد چرب ………………………………………… 144

فصل هفتم: پیشگیری از کبد چرب …………………………………….. 145

فصل هشتم: درمان کبد چرب به روش طب مدرن …………………. 146

فصل نهم: درمان کبد چرب به روش طب مکمل …………………… 148

مبحث اول: توصیه های متخصصین طب سنتی …………………………… 148

مبحث دوم: مکمل های داروئی ……………………………………………… 152

مبحث سوم: نسخه های شفا بخش …………………………………………… 153

مبحث چهارم: درمان کبد چرب با اعمال یداوی ………………………… 158

منابع برای مطالعۀ بیشتر …………………………………………………….. 160

 

 

 

مقدمة مؤلف:

خداوندا، سلامتی را تو رزق ما قرار دادی، ولی ناسپاسی کردیم

و با گناهانمان، بیماری ها را در آغوش گرفتیم.

تو طبیب شفابخشی،گناهانمان را ببخش و ما را در پناه خود حفظ بفرما.

 

کبد یکی از مهمترین نعمت هایی است که خداوند در بدن انسان و حیوانات قرار داده و نقش حیاتی را ایفا می کند، اغلب اطلاع ندارند غذایی که می‌خوریم و آبی که می‌نوشیم، بوسیلۀ کبد پردازش و فرآوری می‌شود. این عضو کارخانۀ تولیدات بدن است، اگر خللی در کار آن ایجاد شود با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد. انجام بسیاری از مکروهات و محرّمات به طور مستقیم به کبد آسیب می رسانند و بیماری­های کبدی را ایجاد می­کند. خوردنی­ها و نوشیدنی­ها و بوئیدنی­ها و روابط جنسی غیر طیّب، مانند تغذیۀ صنعتی آلوده به انواع سموم و مواد شیمیائی، الکل، لواط و زنا و … بسیاری از مردم را در معرض ناراحتی­های کبدی قرارداده است و حقیر را بر آن داشت که در این زمینه کندوکاوی کنم و نتیجۀ آن­را به دیگران تقدیم نمایم.

این کتاب دارای چهار بخش است که در مورد کبد، راه کارهای تقویت آن و دو بیماری هپاتیت و کبد چرب بصورت چکیده و روان با وضوح مفاهیم و دوری از الفاظ و اصطلاحات خاص پزشکی با تلفیقی از طب سنتی و جدید، بدون غلو و اغماض، بصورت یک کتاب جامع برای عموم مردم به رشتۀ تحریر در آمده است که با بکارگیری از مطالب آن، إن شاء الله مورد رضای الهی واقع شود.

از شما عزیزان تقاضا می شود در صورت مشاهدۀ هرگونه اشتباه     در بیان مطالب، نگارنده را با شمارۀ تماس 09153163539 یا 09016906844 مطّلع فرمایید تا در چاپ بعدی ترتیب اثر داده شود.

از اساتید بزرگوار و گرانقدرم سرکار خانم دکتر فرنوش بیدوئی، سرکار خانم مهندس سیتا قاسم­آبادی­، سرکار خانم مهندس سمیه بیگی، و از سرورم جناب آقای مهندس علی اکبر فرجامی و از برادر عزیزم             حجت الاسلام سید رضا موسوی ثابت که ایجاد این اثر به خواست ایشان صورت گرفت و همچنین از پدر و مادر و همسرم، که در تدوین این اثر مرا یاری نمودند، کمال تشكر را دارم.

 

مهندس مهدي نمازي

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار:

کبد ناظم و حافظ کل اندام بدن است و برای انجام بیش از 500  عمل حیاتی و متابولیک بدن از جمله در هضم و متابولیسم مواد غذایی ضروری بوده و بدون آن ادامه حیات غیر ممکن است. بعضی از اندام مانند کیسۀ صفرا مهم اند ولی بدن خود را با فقدان آن، تطبیق می‌دهد. کبد قادر به تولید مجدد خود می‌باشد و 10 تا 20 درصد از کل کبد (به شرط سلامت آن) برای ادامۀ حیات کافی است، ولی با خارج کردن آن از بدن، مرگ در کمتر از 24 ساعت اتفاق می‌افتد.

کبد وظیفۀ سم‌زدایی بدن را بر عهده دارد. بر این اساس مواد سمی که از طریق غذاها و داروها وارد بدن می‌شوند را فیلتر می‌کند. استفادۀ زیاد از داروها در دوران بیماری، عملکرد کبد را ضعیف می‌کند.

در صورتی که این عضو حیاتی در فعالیت خود با مشکلی مواجه شود، موجب بروز مشکلاتی از جمله: ناراحتی در مصرف برخی مواد غذایی، حساسیت، احساس خستگی، سردرد، افزایش وزن، مشکلات پوستی، جوش، لکه های صورت و ابتلا به برخی بیماری های کبدی خواهد شد.

بدین جهت آگاهی از ساختمان و عملکرد کبد و بیماری های آن وحفظ سلامت آن بسیار مهم و با ارزش است.

 

 

 

 

 


شما با خرید از گیاهان دارویی نمازی از مزایای زیر برخوردار میشوید:

✨۳ روز ضمانت مرجوعی محصولات👌

👈 هدیه ویژه برای مشتریان گیاهان دارویی نمازی برای سفارشات بالا👉

👍ارسال رایگان محصولات برای مشتریان گیاهان دارویی نمازی برای سفارشات بالا🎈

🎆مشاوره رایگان بابت کاربرد گیاهان دارویی و طب سنتی🎇

منبع: گیاهان دارویی نمازی

کانال تلگرام گیاهان دارویی نمازی : https://t.me/namazimedplant

دانلود اپلیکیشن گیاهان دارویی نمازی : https://namazimedplant.ir/app

پیج اینستاگرام گیاهان دارویی نمازی : https://www.instagram.com/namazimedplant

گیاهان دارویی نمازی

گیاهان دارویی نمازی

اطلاعات بیشتر

نام نویسنده و پدید آور

مهدی نمازی

نام انتشارات

انتشارات سلسلة الذهب

مشخصات ظاهری

حدود 160 صفحه, همراه با جدول, عکس

شابک

978-600-7390-66-5-7

وضعیت فهرست نویسی

فیپا

موضوع

پزشکی, کبد, بیماری های کبد, هپاتیت, کبد چرب

رده بندی کنگره

RC 848

نشانه اثر

7 ت 8 ن /

رده بندی دیوئی

616/362

شمارگان

1000 نسخه

نوبت چاپ

اول 1396

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تقویت و درمان کبد، هپاتیت و کبد چرب”

محصولات مرتبط

محصولات پیشنهادی

X
شروع گفتگو در واتساپ
اگر سوالی داری اینجا در واتساپ بپرس!
سلام و عرض ادب
چطوری میتونم کمک تون کنم؟