قسنی، خردکننده سنگ مثانه و کلیه، قاعده آور و مسهل شدید، خارج کننده جنین مرده و جفت، درمان بواسیر، ضد نفخ، هاضم، اشتها آور، مسکن، التیام بخش مفاصل و روماتیسم، آرام بخش قوی

در حال نمایش یک نتیجه