قابض، تقویت کننده، استحکام دندان و لثه، رفع اسهال صفراوی، خونی و مسافرتی، درمان زخم و خراش روده، رفع خارش های شدید پوستی، خوشبو کننده دهان، درمان آفت های دهانی، کنترل بدبوئی زیر بغل، کاهش ورم

در حال نمایش 2 نتیجه