ضد التهاب، درمان زخم و التهابات پوستی، بند آورنده خون، قابض، مسهل، مدر، خلط آور، بازکننده برونش ها، کاهنده چربی

در حال نمایش یک نتیجه