رفع مشکلات ریوی، عفونت‌ تنفسی، آسم، افزایش لطافت خون و کاهش غلظت خون، گرم کننده بدن، باز کننده انسدادها(درمجاری تنفسی، حالب، کبد…)، لاغر و خشک کننده بدن، ضد نفخ و بلغم

Showing all 3 results

X