رفع سوء هاضمه، کاهش تب، کاهش فشار خون، تقویت و رشد مو،

نمایش یک نتیجه