تیول، نمدار، آرامش بخش، رقیق کننده خون، معرق، قابض، ملین، درمان سرماخوردگی و سرفه

در حال نمایش 2 نتیجه